0
0 / 11

Bonus message

 • Vad betyder karma?

 • Vad betyder Samsara?

 • Vad är Brahman?

 • Vad är Atman?

 • Vad kallar hinduerna befrielsen från det eviga kretsloppet?

 • Vad är dharma?

 • Vad är dalits?

 • Vilken är en helig text inom hinduismen?

 • Vad är budskapet i den heliga skriften Bhagavadgita?

 • Rama och Sita förekommer i vilken helig text?

 • Vad kallas hinduismens heliga byggnad?