0
0 / 23

Bonus message

 • Vad kallas jordens skal?

 • Vad kallas den innersta delen på jorden?

 • Vad heter den del som ligger under (närmast) jordskorpan

 • Plattorna som jordskorpan är indelad i kallas...?

 • Vad betyder Pangea?

 • Vad uppstår när två plattor glider isär?

 • När plattorna glider längst med varandra fastnar de ibland, vad kan hända då?

 • Vad kan uppstå när plattorna krockar med varandra?

 • Vad är erosion?

 • Exempel på erosion är?

 • Hur många världsdelar finns det?

 • Vad är en bergskedja?

 • Vad är en kust?

 • Vad menas med klimat

 • Vad är ett naturlandskap?

 • Vad är ett kulturlandskap?

 • Växthuseffekten?

 • Vad menas med innanhav?

 • Hur kommer det sig att det är glest befolkat i norra europa?

 • Vad kan vara orsak till att människor flyttar från sitt hemland?

 • Vad är en förnybar källa?

 • Vad är en icke förnybar källa?

 • Varor kan fraktas på olika sätt, vilka?