0
0 / 7

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/7 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara resultat

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

  • Regionen växer så det knakar! Ovan visas tillväxt sedan 2000 - men hur många nya arbetsplatser beräknas till 2030?

  • Sedan krisen 2008 har alla branscher vuxit i regionen. Idag har regionen landets lägsta arbetslöshet, vad är den idag?

  • Regionens småföretag växer mest, 90 % har idag färre än 5 anställda. Hur många företag har nu fler än 200 anställda?

  • Göteborgsregionen utmärks av ett brett och mångfacetterat näringsliv. Vilka är regionens tre största företag(börsvärde)?

  • Allt fler väljer att bo och leva i Göteborgsregionen. När beräknas här finnas över en miljon invånare?

  • Regionen har många kostnadsfördelar. Hur mycket högre är genomsnittspriset per m2 för en citylägenhet i Stockholm?

  • År 2010 kördes drygt 36 procent av Göteborgsregionens kollektivtrafik med förnybart drivmedel. Vad är den siffran idag?