0
0 / 19

Bonus message

 • Foto av RebelJane

  Vad är filosofer kända för?

 • Vad används filosofi till?

 • Varför är filosofiska verktyg viktiga?

 • Vad är bland annat viktigt för att ett filosofiskt samtal ska bli bra?

 • Vad innebär det att vara "open minded"?

 • Varför används semantiska begrepp?

 • Vad är en distinktion?

 • Vad uttrycker ofta värdesatser?

 • Vad innebär en precisering?

 • Vad syftar filosofernas språkverktyg till?

 • Vad ska ett filosofiskt samtal betraktas som?

 • Vad handlar semantik om?

 • Vad betyder det grekiska ordet "sema"?

 • Vad är problemet med värdesatser?

 • Vad är fördelen med sakpåståenden?

 • Vad kallas ett uttryck som har mer än en betydelse?

 • Vad kallas den enklaste formen av förklaringar?

 • Vad är en stipulativ förklaring?

 • Vad är en explikativ förklaring?