0
0 / 7

Bonus message

  • Vad kallades kvinnorna som kunde bära upp till 60 kilo murbruk åt gången till murarna?

  • När slutade den sista statligt anställda ånglokseldaren?

  • Sveriges sista flottare lämnade yrket 1991. Vilken älv jobbade flottaren i?

  • Inom vilken bransch jobbade en proberare?

  • Vad kallades de kringresande försäljare som förr åkte runt i Boråstrakten?

  • Vad var en häradshövding?

  • Vem har skrivit ”Fältskärns berättelser”, om en militärläkare?