0
0 / 24

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/24 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara resultat

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

 • Vad betyder demokrati?

 • Vad är direkt demokrati?

 • Vilken typ av demokrati har Sverige?

 • Vad menas med representativ demokrati?

 • Vad menas med parlamentarism?

 • Vilket av följande länder har parlamentarism?

 • Vilket av följande länder har inte både premiärminister (statsminister) och president?

 • I Sverige har kungen mycket politisk makt...

 • Vilket av följande alternativ är inte ett krav för att ett land ska få kallas demokrati?

 • Vilket av följande alternativ är ett krav i en demokrati?

 • Vad är problemet i ett land som inte har fri partibildning?

 • Ett majoritetsbeslut innebär att...

 • Iran styrs av ett religiöst råd, det s k "Väktarrådet". Vad kallas denna typ av styre?

 • Vilka grupper riskerar att drabbas negativt även i en demokrati?

 • Vad kallas det när organisationer, företag och andra intressen försöker påverka politiker?

 • Vad menas med censur?

 • För att så många åsikter och perspektiv som möjligt ska nå folket behövs...

 • Om man missbrukar sin makt för privat vinning, t ex genom mutor och utpressning, kallas det för...

 • För att minska korruption underlättar det med...

 • I en demokrati får folket inte påverka genom...

 • Vad är vanligast i en diktatur?

 • Vad menas med diktatur?

 • Vilket av följande begrepp beskriver Sverige bäst?

 • Vilket av följande begrepp beskriver Ryssland bäst?