0
0 / 29

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/29 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara resultat

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

 • Vilket alternativ beskriver begreppet ideologi bäst?

 • Ideologi som kämpar för arbetarnas rättigheter. Vill ha gemensamt ägande och ett klasslöst samhälle.

 • Ideologi som kämpar för individens frihet, för fritt företagande, låga skatter och en liten stat.

 • Ideologi som vill bevara traditioner och ha långsamma förändringar. Ofta fokus på religion.

 • Ideologi som sätter det egna landet först. Vill ofta att landet delar språk, kultur & religion.

 • Ideologi som förespråkar ett mer miljövänligt beteende för att jorden ska hålla.

 • Ideologi som menar att kvinnor har det sämre än män och att något måste göras åt detta.

 • Konservatismen uppstod...

 • Liberalismen uppstod...

 • Socialismen uppstod för att...

 • Ekologismen uppstod för att...

 • Feminismen uppstod för att...

 • Nationalismen uppstod för att...

 • John Stuart Mill förknippas framförallt med denna ideologi...

 • Adam Smiths ekonomiska idéer förknippas framförallt med denna ideologi...

 • En feministisk tänkare...

 • Vem var en av författarna till "Kommunistiska manifestet"?

 • Kommunister skiljer sig från reformister i det att de...

 • I denna ideologi står individen i centrum...

 • I denna ideologi står familjen i centrum...

 • I denna ideologi står klasskampen i centrum...

 • Ideologi som tycker att rika ska betala mer i skatt än fattiga för att jämna ut skillnaderna.

 • Ideologi som förespråkar individuell frihet och liten stat.

 • Moderaterna har sina rötter i denna ideologi.

 • Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har sina rötter i denna ideologi...

 • Miljöpartiet har sina rötter i denna rörelse...

 • Motståndare till abort är i denna fråga...

 • Motståndare till alkoholmonopolet är i denna fråga...

 • Vilken ideologi är traditionellt emot stort statligt inflytande.