0
0 / 31

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/31 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara resultat

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

 • I vilket alternativ är tidsindelningen i kronologisk ordning?

 • Varför delar vi in historien i epoker?

 • När "skapades" epoken vikingatiden?

 • Vad är bakgrunden till renässansens namn?

 • Vad är bakgrunden till medeltidens namn?

 • Vilket alternativ anger orsaker till att människan blev jordbrukare?

 • En konsekvens av att människan blev jordbrukare var...

 • En konsekvens av att människan blev jordbrukare var...

 • Innan människan blev jordbrukare flyttade man från plats till plats. Man var...

 • Varför blev kvinnorna mer bundna till hemmet i jordbrukssamhället?

 • När uppstod samhällsklasser med rika och fattiga människor?

 • Ett hierarkiskt samhälle är ett samhälle där...

 • Olika yrkesgrupper uppstod när...

 • När man talar om den klassiska antiken syftar man oftast på...

 • Vad fick kvinnorna i Sparta göra som kvinnorna i Aten inte fick?

 • Vad stämmer om kvinnans situation under medeltiden?

 • Vilket begrepp brukar beskriva det hierarkiska medeltidssamhället?

 • Vad skiljer dagens Sverige från antiken och medeltiden?

 • En skillnad för kvinnor idag jämfört med under antiken och medeltiden är att...

 • En likhet mellan nutiden och antiken/medeltiden är att...

 • Det som avgjorde ditt yrke under antiken och medeltiden var...

 • Vilken hierarki stämmer bäst in på medeltiden i Sverige? (Högsta rang först.)

 • Vilket alternativ kan användas för att tolka medeltiden som en "dålig" period?

 • Vilket alternativ kan användas för att tolka medeltiden som en "dålig" period?

 • Under vilken epok var korstågen, digerdöden och hundraårskriget?

 • Vilken epok kännetecknas av hjulplogen, feodalism, Hansan och en mäktig kyrka?

 • Vilken epok kännetecknas av Greker, romare, flodkulturer och pyramider?

 • Vad är speciellt med Eufrat & Tigris, Nilen, Huang He och Indus?

 • Varför uppstod det yrkesgrupper i de tidiga civilisationerna?

 • När kristnades Sverige?

 • Man brukar säga att medeltiden i Sverige slutade med denna kung...