0
0 / 18

Bonus message

 • Mellan vilka år varade frihetstiden?

 • Vilken händelse startar frihetstiden?

 • Hur såg det ut i Sverige när frihetstiden började?

 • Vilken händelse avslutar frihetstiden?

 • Varför kallas den här tiden för frihetstiden?

 • 1720 kom den nya regeringsformen vad stod det i den?

 • Berätta om en regent under frihetstiden Ulrika Eleonora

 • ge exempel på en grupp som inte fick vara med och bestämma

 • Ge ett exempel på en grupp i samhället som inte fick vara med och bestämma.

 • Berätta om någon uppfinning som kom under 1700-talet

 • Under frihetstiden växte två partier fram.Vad hette de? och hur skilde de sig åt.

 • hur kan man idag veta något om 1700talet?

 • envälde

 • regent

 • demokrati

 • Diktatur

 • reform

 • Stadskupp