0
0 / 21

Bonus message

 • Under vilket år sträckte sig Antiken

 • Vilket verk skrev europedes

 • Vad gjorde rapsoder

 • Vem skrev epik

 • Vem skrev lyrik

 • Vilka gjorde tragedier

 • Känd komedi författare som skrev pjäsen Lystrate

 • Vem skrev kung oidipus

 • Vem skrev tragedin medea

 • Långa texter på fristil som handlade människor och händelser i verkligheten, berättades av rapsoder. Homeros skrev det

 • Dikter som man sjöng till musik på lyra, handlade om känslor. Sapfo och Pindaros känna lyriker

 • Vem skrev fragment 31

 • Vem skrev dikten Olympian odes

 • Vem var roms största poet

 • Vem ligger till grund för romarrikes skapelse

 • Vem skrev metamorfoser, olika historier om förvandlingar, olika myter, ett exempel är Pyramus och Thisbe

 • Vad vet Ciceros metod

 • Vilka 3 knep ger Aristoteles

 • Exempel på komedier

 • Varför blomstrade grekiska teatern ca 400 f. Kr

 • Vad ör den homeriska frågan