0
0 / 70

Bonus message

 • Vilka områden samverkar språkinlärningen med?

 • Vad är fonologi?

 • Vad innebär morfologi?

 • Vad innebär syntax?

 • Vad betyder semantik?

 • Vad innebär pragmatik?

 • Vilka 4 fonologiska processer finns det?

 • Vad är konsonantdeletion?

 • Vad betyder assimilation?

 • Vad innebär Metates?

 • Vad innebär dentalisering?

 • Morfologi är den minsta betydelsebärande enheten i språket, vad betyder ordet?

 • Kan du ge ett exempel på morfologi?

 • Morfem kan delas in i olika grupper, vilka?

 • Vad innebär rotmorfem?

 • Vad är böjningsmorfem?

 • Vad är avdelningsmorfem?

 • Vad är sammansättning?

 • Avdelningsmorfem kan delas in i ytterliggare två grupper, vilka?

 • Vad menas med suffix?

 • Vad menas med prefix?

 • Vad innebär stavelser? (Morfem)

 • Vad är syntax?

 • Ge ett exempel på syntax.

 • Vilken ålder börjar barn sätta ihop ord till fraser?

 • Vad är ordförrådsspurten och i vilken ålder är den?

 • När lär sig barn turtagning?

 • Vad är "theorin of mind"?

 • Vad är prosodi?

 • Vad är intonation?

 • Vad är duration?

 • Vad är rytm

 • Vad är intensitet

 • Vad står behaviorismen för?

 • Vilka förespråkade behaviorismen?

 • Vad står nativismen för?

 • Vilka förespråkade nativismen?

 • Varför har behaviorismen kritiserats?

 • Vad innebär kognitivismen

 • Vad handlade pavlovs forskning om?

 • Chomsky kritiserade behaviorismen, vad var hans argument?

 • Vad är language acquistion device (lad)?

 • En viktig person inom barnspråksforskning som kombinerade nativistiska och behavioristiska synsättet. Vem?

 • Vilka vokaler är det första som barn lär sig?

 • Vad betyder grafem?

 • Vilka grafem är klausuler?

 • Villa grafem är nasaler?

 • Vem är förespråkare för kognitivismen?

 • Vad måste barnet göra när ett nytt lärande sker enligt Piaget?

 • Vem förespråkade interaktionism en?

 • Vad är parentese speech?

 • Vad är lexikala morfem?

 • Vad är wernickes area?

 • Vad är brocas område?

 • Vad betyder perceptuell?

 • Joller utveckling har 5 punkter. Vad menas med glottala konsonander?

 • Jollerutveckling. Vad menas med de uvulara stadiet?

 • Jollerutveckling. Vad menas med reduplikationer?

 • Vart gör man ljudet vid dentaler?

 • Vart gör man ljudet vid labialer?

 • Vart gör man ljudet vid velarer?

 • Vad betyder frikativor?

 • Vad betyder klusiler?

 • Vad är auditivt sinne?

 • Vad är proprioceptivt sinne?

 • Vad är gustativt sinne?

 • Vad är oflaltoriskt sinne?

 • Vad är vestibulärt sinne?

 • Vad innebär topp down processing?

 • Vad innebär bottom Up processing?