0
0 / 22

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/22 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara resultat

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

 • Foto av unseenhistories

  Vad innebar Decemberkompromissen som slöts 1906?

 • Foto av homajob

  Vilket år infördes medbestämmandelagen i Sverige?

 • Foto av campaign_creators

  Vad är MBL:s tillämpningsområde?

 • Foto av domenicoloia

  Vilka parter skyddar Föreningsrätten?

 • Foto av sabrinacarpenter

  Vilka områden ingår i MBL?

 • Foto av giphy

  Vilket påstående stämmer gällande MBL?

 • Foto av foxhomeent

  Vilka fackliga organisationer ingick i den såkallade Decemberkompromissen som slöts 1906?

 • Foto av claybanks

  MBL behandlar något som kallas för ''Positiva föreningsrätten'', vad innebär det?

 • Foto av giphy

  Vilka parter är Föreningsrätten till för?

 • Foto av javaistan

  Vad menas med föreningsrätt?

 • Foto av heytowner

  Vilka verksamheter gäller MBL:s tillämpningsområden INTE i?

 • Foto av

  MBL ska gälla även inom den offentliga sektorn, men det kan finnas lagstiftningar här som företräder MBL, vilka?

 • Foto av punttim

  Inom MBL finns regler förtre slags förhandlingar. Vilken typ av förhandling syftar till att lösa intressetvister?

 • Foto av giamboscaro

  Vilken typ av förhandling syftar till att lösa rättstvister om exempelvis hur lag eller avtal ska tolkas?

 • Foto av surface

  Vilken typ av förhandling syftar till att de anställda ska få ett inflytande över arbetsgivarens beslut om vissa frågor?

 • Foto av wolfentertainment

  Vilken part har enligt MBL informationsskyldighet till facket, oavsett om kollektivavtal finns eller ej?

 • Foto av inera_iso

  Vad är ett kollektivavtal?

 • Foto av chrisliverani

  Kan arbetsgivare och arbetstagare sluta en giltlig överenskommelse som tyder på sämre villkor i avtalet?

 • Foto av linkedinsalesnavigator

  Vad måste ske vid uppsägning av kollektivavtal?

 • Foto av huntersrace

  Vad innebär ledningsrätt?

 • Foto av marcooriolesi

  Vilka parter kan sluta kollektivavtal?

 • Foto av a_kehmeier

  Vad är ett viktigt krav gällande kollektivavtalets giltighet?