0
0 / 8

Bonus message

  • Är skolan ansvarig för ett barn med diabetes?

  • Vad händer om ett barn ligger efter skolan pga sin diabetes?

  • Hur påverkar svängande blodsocker barnets lärande?

  • Vilka är ansvariga inom egenvårdsplanen för ett barn med diabetes?

  • Vilken myndighet ger regler om egenvården för diabetes?

  • Vilka är barnens rätt inom skolan om hen har diabetes?

  • Vilka ska hantera behandlingen av diabetes för ett barn?

  • Vilken myndighet är ansvarig om ett barn med varierande förutsättning blir diskriminerad pga sin sjukdom?