0
0 / 17

Bonus message

 • Allt är uppbyggt av..

 • När fler atomer sitter ihop kallas det?

 • Nämn ett ämne som består av samma slags atomer

 • Något som består av mineraler ex. granit, gnejs och kalksten.

 • Vad är kemiska föreningar i berggrunden?

 • Vilka mineraler innehåller mycket metall?

 • Vart tar man bort syret för att få rent järn?

 • Vad kallas det när man blandar järn med andra metaller för att undvika rost?

 • Restprodukten vid järntillverkning kallas

 • Vilka är de vanligaste grundämnen i universum?

 • Vilka beskriver två egenskaper som ämnen kan ha?

 • Allt som lever innehåller

 • Vilket är det vanligaste ämnet i jordskorpan?

 • Vad menas med att malmen "anrikas". Stenar som inte innehåller....

 • Vad menas med rostskydd?

 • Vilka är exempel på ädelmetaller?

 • Vilka metaller finns i kroppen?