0
0 / 50

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/50 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara resultat

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

 • tillgjord

 • tillgivenhet, förkärlek

 • personligt värde

 • påverka, angripa

 • avskilja ädla metaller

 • samhörighet

 • jakande, bekräftande

 • tänkespråk

 • prydnadssten

 • minneslista, dagordning

 • verkande kraft

 • tärande, plågande

 • hopgyttring

 • hopklumpa blodkroppar

 • hopning

 • ivrigt arbeta för ngt

 • dödskamp

 • spänne, klämma

 • bekvämligheter

 • japansk självförsvarskonst

 • sås från Provence

 • uppsyn

 • uppskjuta

 • sårbar punkt

 • vetenskaplig noggrannhet

 • befäst klippa

 • bakre del på fartyg

 • tillgångar

 • ett slags tjänsteman

 • gips

 • versmått

 • på fuktig muryta

 • räknemönster

 • främmandegöra

 • näring, uppehälle

 • guldmakare

 • sängnisch

 • bilaga, verifikation

 • bildlig framställning

 • begynnelserim

 • gåva

 • anvisa, tilldela

 • högtidligt anförande

 • hänsyfta på, anspela

 • förvirrad, förskräckt

 • människokärlek

 • elev, skyddsling

 • kvinnlig krigare

 • kluven, tvehågsen

 • välluktande ämne