0
0 / 25

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/25 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara resultat

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

 • Hur ska du göra när du parkerar trucken?

 • Varför ska du utföra daglig tillsyn på ledstplare?

 • På bilden ser du en kapacitetsskylt. Vad väger trucken med maximalt batteri monterat?

 • Vad blir tyngdpunktsavst?ndet på en jämnt lastad EUR-pall om man tar den med en ledtruck på lämpligaste sätt?

 • Vad ir ?et i första hand som kännetecknar en skjutstativtruck?

 • När fungerar en skjutstativtruck som en motviktstruck?

 • Var är skjutstativtruckens vridningscentrum beläget (den punkt trucken svänger runt vid fullt rattutslag) ?

 • Vad ska du speciellt tänka på när du hanterar gods på hög höjd?

 • Vilken av symbolerna nedan används på tiltspaken på en skjiutstativtruck?

 • Var ligger den gemensamma tyngdpunkten p? en maximalt lastad skjutstativtruck med stativet i fullt utskjutet läge?

 • Vilken typ av hantering är skjutstativtrucken speciellt lämpad för?

 • Vad är fördelen med att använda eldrivna truckar?

 • Hur mycket får du lyfta med trucken som har nedstående kapacitetsskylt på en höjd av 3 500 mm och tyngspunkt 600mm

 • Vilket håll ska gafflarna vara vända vid körningi backe med ledstaplare?

 • Vad är en ledstaplare bäst lämpad för?

 • Hur förflyttar sig den gemensamma tyngdpunkten när stativet skjuts ut på en lastad skjutsststivtruck?

 • Vilken påstående stämmer överens med begreppet

 • Vad visar styrindikatorn?

 • Vad är en skjutstativtruck bäst lämpad för?

 • Vad ska ?u som truckförare kontrollera innan du kör ut på ett lastbilsflak?

 • Vilka är truckens stödpunkter om trucken är utrustad med s k pendlande (pivot) styraxel?

 • Hur mycket f?r trucken max lyfta på 600 mm tyngd-punktsavstånd om lasten ska lyftas 7m högt

 • Skylten sitter på en rullvändare. Lastdiagrammet tillhör trucken. Vad får rullarna Max väga?

 • Hur mycket får du lyfta med en truck som har denna skylt, på en höjd av 4000m och tyngdpunktavståndet 600m

 • Hur mycket sand får du som mest lasta i lådan,vid lyfthöjd 3 720 mn, om du ska hantera en truck med den här skylten?