0
0 / 18

Bonus message

 • På vilket sätt räknar man ut påläggsprocenten?

 • Hur räknar man ut bruttolönen om person A har en månadslön på 30 000 kr, samt där skatteprocenten ligger på 32%?

 • Hur kan begreppet nyckeltal definieras? (Finns många olika sätt dock)

 • Med vilken procentenhet brukar vanligtvis sociala avgifter räknas ut med?

 • Med vilken procentenhet brukar vanligtvis semesterersättningen räknas ut med?

 • Från vilken dag beräknas sjukfrånvaro som ''Långtidssjukfrånvaro''?

 • Hur lång tid får en medarbetare vara sjuk innan det räknas som en långtidssjukfrånvaro

 • Hur många procentenheter behöver arbetsgivaren betala gällande lön för en medarbetare som är korttidssjukskriven?

 • Vad händer med semesterersättningen när en medarbetare är sjukskriven?

 • Hur räknar man ut sociala avgifter?

 • Hur räknar man ut semestersättningen?

 • Vad räknas in i modellen ''Kvarvarande kostnader'' vid sjukfrånvaro?

 • Vad räknas in i modellen ''De totala konsekvenserna i verksamheten av sjukfrånvaro''?

 • I vilken procentenhet räknas inskolning på? (Av årslönen)

 • Utifrån ett samhällsperspektiv, vad är personalomsättning viktigt för?

 • Vad kan räknas som synliga kostnader när det gäller personalomsättning, rekrytering osv?

 • Vad räknas som osynliga kostnader gällande personalomsättning, rekrytering osv?

 • Vad skulle kunna vara ett problem med personalekonomiska kalkyleringar?