0
0 / 30

Bonus message

 • Foto av kaleidico

  Vad handlar försörjningsnyckeltal om?

 • Foto av alain_pham

  Vad av följande är exempel på strukturnyckeltal?

 • Foto av schluesseldienstvergleich_eu

  Varför använder vi nyckeltal inom personalekonomi?

 • Foto av markuswinkler

  vad är ett index inom personalekonomi?

 • Foto av sigmund

  Vad är ett surrogatmått inom nyckeltal?

 • Foto av chuklanov

  Kan nyckeltal ange både monetära och icke-monetära värden?

 • Foto av mathieustern

  Hur bör en verksamhet avgöra vilka nyckeltal som ska tas fram?

 • Foto av Sendcloud

  Vad är kompetens enligt catasús m.fl (2021)

 • Foto av adeolueletu

  När bör personalekonomiska kalkyleringar INTE användas enligt Johanson & Johrén (2020)

 • Foto av tnok777

  vilka nyckeltal kan verksamheten i stor utsträckning styra över och påverka?

 • Foto av luisviol

  Vad finns det för skäl till att använda index istället för nyckeltal?

 • Foto av konczakowski

  Följande är två exempel på personalrelaterade index

 • Foto av olenkasergienko

  Vad är ett personalekonomiskt nyckeltal?

 • Foto av towfiqu999999

  Varför kan nyckeltal vara viktiga för en verksamhet?

 • Foto av two_tees

  Syften och orsaker till att använda nyckeltal: Vad innebär begreppet legitimering?

 • Foto av martzzl

  Vad innebär begreppet mobilisering?

 • Foto av towfiqu999999

  Vad innebär begreppet lärande i förhållande till nyckeltal?

 • Foto av evan__bray

  Vad innebär begreppet kontroll i förhållande till nyckeltal?

 • Foto av pikaole

  Vad innebär begreppet belöning i relation till nyckeltal?

 • Foto av emilymorter

  Vad innebär begreppet rapportering i förhållande till personalekonomi?

 • Foto av tommytom1818

  Vad innebär verksamhetsspecifika nyckeltal?

 • Foto av simonesecci

  Vad kan strukturnyckeltal beskrivas som?

 • Foto av two_tees

  Vad kan försörjningsnyckeltal beskrivas som?

 • Foto av martzzl

  Vad kan reaktionsnyckeltal beskrivas som?

 • Foto av professorlightwav

  Vad innebär förenklingsprincipen inom personalekonomi?

 • Foto av emilymorter

  Vad skulle kunna beskrivas som "problematiskt" när det kommer till nyckeltal?

 • Foto av eyeofmidas

  Vad kännetecknar bra personalekonomisk rapportering?

 • Foto av juniorferreir_

  varför kan personalekonomisk rapportering vara viktig inom en verksamhet?

 • Foto av ninjason

  Vad innebär monetära nyckeltal?

 • Foto av emkal

  Vad innebär icke-monetära nyckeltal?