0
0 / 36

Bonus message

 • Vad är ett personalekonomiskt nyckeltal?

 • Varför kan nyckeltal vara viktigt för en organisation?

 • Nästa frågor kommer handla om syften& orsaker till varför man använder nyckeltal. Vad innebär begreppet legitimering?

 • Vad innebär begreppet mobilisering?

 • Vad innebär begreppet lärande i förhållande till nyckeltal?

 • Vad innebär begreppet kontroll i relation till nyckeltal?

 • Vad innebär begreppet ''belöning'' i förhållande till nyckeltal?

 • Vad innebär begreppet ''rapportering'' i förhållande till nyckeltal?

 • Vad skulle två exempel på strukturnyckeltal kunna vara?

 • Vad skulle två exempel på försörjningsnyckeltal kunna vara?

 • Vad skulle två exempel på reaktionsnyckeltal kunna vara?

 • Vad innebär verksamhetsspecifika nyckeltal?

 • Vad kan strukturnyckeltal beskrivas som?

 • Vad kan försörjningsnyckeltal beskrivas som?

 • Vad kan reaktionsnyckeltal beskrivas som?

 • Vad kan verksamhetsnyckeltal beskrivas som?

 • När kan man använda index?

 • Vad innebär enkelhetsprincipen?

 • Vad skulle kunna beskrivas som ''problematiskt'' gällande användningen av nyckeltal?

 • Vad innebär rapportering?

 • Vad kännetecknar bra personalekonomisk rapportering?

 • Varför kan personalekonomisk rapportering vara viktigt att använda?

 • Vad finns det för typer av rapportering?

 • Vad innebär kommunikationsmodellen?

 • Vad är monetära nyckeltal?

 • Vad är icke-monetära nyckeltal?

 • Vad menas med att det kan finnas samvariationer mellan olika nyckeltal?

 • Vad finns det för risker med att inte använda personalekonomisk data inom en organisation?

 • Vad kan personalekonomiska beräkningar synliggöra inom en organisation?

 • Hur är kommunikationsmodellen utformad?

 • För att en mottagare ska kunna ta emot information från en sändare, vad kan vara viktigt för sändaren att tänka på?

 • Vilka tre begrepp kan vara viktigt att tänka på, när man vill förmedla ett budskap utifrån kommunikationsmodellen?

 • Vad kan det finnas för etiska perspektiv att ta i beaktning gällande rapportering & nyckeltal?

 • Vad kan vara viktigt att tänka på gällande ''Mottagaren'' utifrån kommunikationsmodellen, när ett budskap ska förmedlas?

 • Relationen mellan sändare, meddelande och mottagare skapar...?

 • Vems kapacitet verkar vara en central del i all kommunikation för att det ska framstå som en framgångsrik kommunikation?