0
0 / 64

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/64 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara resultat

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

 • Varför säger man abrahamitiska religioner?

 • Vilken religion är inte en abrahamitisk religion?

 • Vilken religion är inte en abrahamitisk religion?

 • En likhet mellan de abrahamitiska religionerna är...

 • Vilken religion menar att Gud visar sig på tre sätt? (Fader, Son och Ande).

 • Vem har skapat världen enligt de abrahamitiska religionerna?

 • De abrahamtiska religionerna ser Gud som...

 • Vilka två religioner har samma skapelseberättelse?

 • De abrahamitiska religionerna menar att Guds finaste skapelse är...

 • Judendomen skiljer sig från islam och kristendom i att den...

 • "Ingen är rättrogen förrän han älskar sin broder som sig själv."

 • "Det som är dig själv förhatligt, ska du inte göra mot din nästa. Det är helan Torahn."

 • "Allt vad ni vill att människor ska göra för er, det ska ni också göra för dem."

 • Vilket land lovade Gud bort till det judiska folket enligt Bibeln?

 • Varför blir judiska pojkar omskurna vid 8 dagars ålder?

 • Vad kallas en judisk lärd man som vägleder i religiösa frågor?

 • Vilken grupp ser sig som ett, av Gud, utvalt folk?

 • Han är judendomens grundare, befriade dem från slaveriet i Egypten och tog emot de 10 budorden.

 • Den judiska påsken (pesach) firas till minne av...

 • Vad hände enligt Bibeln vid berget Sinai?

 • Vilket alternativ är inte ett budord?

 • Vilken religion tror framförallt på de fem moseböckerna (Gamla Testamentet)?

 • Vad är Torah?

 • I vilken religion är Nya Testamentet viktigast?

 • Vad heter den byggnad där judar har gudstjänst?

 • Tanakh är ett samlingsnamn för texterna Torah, Neviim och Ketuvim. Vilken religion?

 • Inom vilken religion brukar man tala om "diasporan"?

 • Inom vilken religion brukar kvinnan bära peruk och mannen kippa?

 • Varför firar judarna sabbat en gång i veckan?

 • Rosh hashana (nyårsfirandet) och jom kippur (försoningsdagen) firas inom...

 • Vad är chanukka?

 • Judendomens rit där pojken blir bar mitzva och flickan bat mitzva påminner om kristendomens...

 • Denna grupp av judar vill inte anpassa sina liv efter det moderna samhället.

 • Denna grupp judar menar att man måste anpassa sina levnadsvanor efter det moderna samhället.

 • Denna grupp judar vill försiktigt anpassa sig till det moderna men inte ändra i högtider osv.

 • Inom vilken religion kallas matreglerna för kosher?

 • Inom dessa två religioner äter man inte griskött...

 • Inom denna religion väntar man på Messias.

 • Hur skiljer sig synen på Messias mellan kristna och judar?

 • Vad är ett sekulariserat land?

 • Vem är den viktigaste profeten enligt Islam?

 • Var finns Muhammeds uppenbarelser nedtecknade?

 • När började Islams tideräkning?

 • "Det finns ingen gud utom Gud, och Muhammed är Guds sändebud." Vilken religion?

 • Vad betyder islam?

 • Vilken religion är störst på den arabiska halvön?

 • I vilken bok står det "tvång ska inte förekomma när det gäller frågor om tro"?

 • Vilka är de två stora inriktningarna inom islam?

 • De flesta muslimer är sunni, men i vilka två länder är shia i majoritet?

 • En hjälp att förstå hur Koranen ska tolkas är...

 • Vad är sharia?

 • Ett utlåtande av en lärd muslim om hur man ska tolka islam i ett visst sammanhang kallas för...

 • Vad är haram?

 • Vad menas med "stora jihad?"

 • Vad kallas böneledaren i en moské?

 • Vad kallas den muslimska glädjefest som firas i 3 dagar när fastemånaden ramadan tar slut?

 • Vad är id al-adha?

 • Vad kallas den muslimska fastemånaden?

 • Islams fem pelare är trosbekännelsen, allmosan, vallfärden samt...

 • Hur många gånger om dagen bör en muslim be?

 • Varför firar kristna påsk?

 • Hur många evangelier finns det i bibeln?

 • Var hittar du Uppenbarelseboken?

 • Vilken kyrka har sitt centrum i Rom?