0
0 / 17

Bonus message

 • Metafor

 • Perception

 • Affordancer

 • Interaktions design

 • Scenario

 • Kvalitativ

 • Prototyp

 • Ubikviatr

 • Multimodal

 • Uppgiftsanalys

 • Användarupplevelse

 • Användarcentrerad design

 • Triangulerings metod

 • Användbarhetskrav

 • Konceptuell modell

 • Designmönster

 • Design principer