0
0 / 16

Bonus message

 • Foto av polhow

  Vilka större ben bygger upp neurokraniet?

 • Vad är en sutur?

 • Tungbenets latinska benämning? Vart är det beläget

 • Större ben som bygger upp Ansiktet?

 • På vilket ben sitter yttre hörselgången och käkledsgropen?

 • Namnge hålet under ögonhålan i överkäksbenet?

 • Rundingen bakom sista molaren i överkäken, samt benhålen som tänderna sitter i ?

 • Gommens två suturer?

 • Namnge underkäksbenet?

 • Namnge de två hål som finns framtill på utsidan av underkäksbenet?

 • Namnge de två hål som finns baktill på insidan av underkäksbenet?

 • Namnge den kanal som finns i underkäsbenet och vad som löper ut i kanalen?

 • Var sitter processus coronideus och linea obliqa på underkäken?

 • Vad kännetecknar ansiktsmusklerna?

 • Namnge tre muskler som kan sluta käken?

 • Namnge munnens ringmuskler samt kindens muskler