0
0 / 18

Bonus message

 • registrering av alla ekonomiska händelser i ett företag, t.e.x försäljning, inköp, löner och lån

 • Kontot bokas för att visa att betalningen till Skatteverket inte har skett (men att företaget kommer behöva betala in pe

 • sammanställs av ett företags bokföring. Består av en resultaträkning och en balansräkning

 • Är en kostnad som företag betalar till Skatteverket för sina anställdas lön

 • ett företags bokföring plus bokslut

 • Preliminärskatt som dras av från en anställds bruttolön. Avdragen preliminärskatt kallas inom bokföring för?personalskat

 • ett företags alla ekonomiska händelser inom bokföring

 • när en kund har reklamerat, det vill säga klagat på att det är något fel med varorna eller fakturan, och vi accepterar r

 • varje affärshändelse ska styras av en xxxxx. Det ska med andra ord finnas någon form av underlag som bevisar att

 • företaget klagar hos leverantören och yrkar på ersättning i någon form

 • en namngiven plats i ett företags bokföring

 • När ett företag köper på kredit uppstår en skuld till säljaren, leverantören, och företaget får en leverantörsfaktura.

 • avses att den dagliga bokföringen av ett företags affärshändelse

 • Att sälja varor på kredit innebär att kunden får varan men att betalningen sker först senare.

 • när verifikationen går vidare till en ansvarig medarbetare som ska godkänna att affärshändelsen har ägt rum samt att up

 • när företaget köper något får företaget betala moms till sin leverantör som sedan företaget får tillbaka av staten

 • en förteckning över de konton som ett företag använder när en verifikation ska konteras

 • när ett företag säljer något betalar kunden moms till företaget som sedan skickas av företaget in till staten