Matematik och allmänbildning

Matematik är allmänbildning : )

Ange ett namn på dig eller ditt lag.

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Vad blir 2 - 5 ?

 • -3
 • 3
 • 7
 • -7

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

När gäller Pythagoras sats?

 • Rätvinkliga trianglar
 • Cirklar och pi
 • Kuber
 • Vid negativa tal

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Vad är 20% av 250 äpplen?

 • 50 äpplen
 • 50 kr
 • 100 äpplen
 • 5 äpplen

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Vad heter världens folkrikaste land?

 • Indien
 • Kina
 • USA
 • Kanada

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Vilket land är världens till ytan näst största land?

 • Kanada
 • Ryssland
 • Brasilien
 • USA

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Vilket land i världen har flest öar?

 • Sverige
 • Indonesien
 • Brasilien
 • Grekland

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Vad händer tisdag den 13e juni 2023 för DBGYs elever?

 • Brännbollscup och fotboll på strömvallen
 • Sveriges nationaldag
 • Skolavslutning
 • Midsommar

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Varför är det varmare på sommaren?

 • Beror på solens instrålningsvinkel
 • Solen är närmare då
 • Solen lyser starkare då
 • Snön har smält och kyler inte ner då

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Vad är våra planeter döpta efter?

 • Romerska gudar
 • Kända filosofer
 • Einstein bestämde namnen
 • Författare

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Ämnet H2O kan vara både is, vatten eller ånga. Vad beror det på i vilket tillstånd H2O är i?

 • Temperaturen
 • Vädret
 • Tillståndet
 • Humöret

Skicka in

Du har svarat på alla frågor, dags att skicka in dina svar!

Namn

Ditt resultat är skickat!

När du är klar, visa Jens resultatet!

Du svarade rätt på /10 frågor.

 • Fråga 1
  Vad blir 2 - 5 ?
  Rätt svar: -3
 • Fråga 2
  När gäller Pythagoras sats?
  Rätt svar: Rätvinkliga trianglar
 • Fråga 3
  Vad är 20% av 250 äpplen?
  Rätt svar: 50 äpplen
 • Fråga 4
  Vad heter världens folkrikaste land?
  Rätt svar: Indien
 • Fråga 5
  Vilket land är världens till ytan näst största land?
  Rätt svar: Kanada
 • Fråga 6
  Vilket land i världen har flest öar?
  Rätt svar: Sverige
 • Fråga 7
  Vad händer tisdag den 13e juni 2023 för DBGYs elever?
  Rätt svar: Brännbollscup och fotboll på strömvallen
 • Fråga 8
  Varför är det varmare på sommaren?
  Rätt svar: Beror på solens instrålningsvinkel
 • Fråga 9
  Vad är våra planeter döpta efter?
  Rätt svar: Romerska gudar
 • Fråga 10
  Ämnet H2O kan vara både is, vatten eller ånga. Vad beror det på i vilket tillstånd H2O är i?
  Rätt svar: Temperaturen

Oops!

Det här quizet går bara att genomföra en gång. Det ser ut som du redan skickat in svar.

Matematik och allmänbildning

Det ser ut som du har svarat på några frågor redan. Välj om du vill fortsätta där du var eller börja om på nytt.

Oops!

Det här quizet är inte tillgängligt just nu!

Det här är bara en demo så positionen som anges är inte din faktiska plats. Men om du hade varit här och rört dig mot frågornas position hade de öppnats. Här i demoversionen kan du istället klicka på frågorna för att de ska öppnas.

Skapa en egen tipspromenad enkelt & gratis!  
Frågor 0/10 slutförda

Vill du skapa en egen digital tipspromenad? Det är enkelt & gratis!


Skapa tipspromenad

Välkommen!

Kul att du använder Mixquiz. Om du vill hantera ditt konto hittar du det under Min Profil