0
0 / 70

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/70 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara resultat

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

 • När bollen oavsiktligt demoleras.

 • När bollen inte är spelbar på ett korrekt sätt.

 • När sargen går isär och bollen kommer i närheten av det aktuella stället.

 • När målburen oavsiktligt flyttas och inte kan ställas tillbaka inom rimlig tid.

 • När en allvarlig skada uppstår- eller en skadad spelare direkt påverkar spelet

 • När en onaturlig situation uppstår under spel.

 • När ett mål underkänns trots att ingen frislagsbelagd förseelse begås.

 • När ett straffslag inte resulterar i mål.

 • När en avvaktande utvisning verkställs på grund av att felande lag tar kontroll över bollen.

 • När en utvisning döms för en förseelse som begås eller upptäcks under men inte i samband med spelet.

 • När domarna inte kan avgöra fördelsriktning på inslag eller frislag. Hit räknas även när spelare från båda lagen samt

 • När domarna anser att deras beslut är felaktigt.

 • När en spelare slår på, låser, lyfter eller sparkar på en motståndares klubba.

 • När en spelare håller i en motståndare eller motståndarens klubba.

 • När en utespelare före eller efter tillslag av bollen för klubban över midjehöjd. Hit räknas även skottfint.

 • När en utespelare med någon del av klubban eller foten spelar eller försöker spela bollen över knähöjd.

 • När en utespelare placerar klubban, foten eller knäet mellan en motståndares ben eller fötter.

 • När en spelare som har bollen under kontroll eller i kamp om bollen på något annat sätt än skuldra mot skuldra tränger

 • När en spelare som har bollen under kontroll, i kamp om bollen hindrar en motspelares löpväg.

 • När en utespelare sparkar bollen två gånger utan att bollen däremellan rör spelarens klubba eller en annan spelare.

 • När en utespelare befinner sig i målvaktsområdet. En utespelare får dock passera om spelet inte påverkas.

 • När en utespelare avsiktligt flyttar motståndarlagets målbur.

 • När en motståndare passivt hindrar målvaktens utkast.

 • När en utespelare hoppar och stoppar bollen.

 • När en spelare befinner sig utanför planen och därifrån spelar bollen.

 • När en målvakt vid utkast helt lämnar sitt målområde.

 • När en målvakt kastar eller sparkar bollen över mittlinjen.

 • När tekning, inslag eller frislag fördröjs eller utförs på felaktigt sätt

 • När en målvakt har bollen under kontroll längre än 3 sekunder. O

 • När en målvakt tar emot en passning, eller tar bollen, från en utespelare i samma lag.

 • När en utvisning döms för en förseelse i samband med spelet.

 • När en spelare fördröjer spelet.

 • När en spelare utan chans att nå bollen eller för att vinna en betydande fördel slår, låser, lyfter eller sparkar på.

 • När en spelare utan chans att nå bollen eller för att vinna en betydande fördel håller i en motståndare.

 • När en utespelare med någon del av klubban eller med foten spelar bollen över midjehöjd.

 • När en utespelare gör sig skyldig till farligt spel med klubban.

 • När en spelare tränger en motståndare mot sargen eller målburen.

 • När en spelare tacklar eller fäller en motståndare.

 • När en lagkapten begär mätning av hook och denna är korrekt.

 • När en utespelare deltar i spelet utan klubba.

 • När en utespelare hämtar en klubba utanför den egna byteszonen

 • När en utespelare underlåter att ta upp klubban eller avslagna delar av från spelplanen.

 • När en spelare avsiktligt hindrar en motståndare som inte har bollen.

 • När en utespelare aktivt hindrar målvaktens utkast.

 • När en spelare bryter mot avståndsregeln vid ett inslag eller frislag.

 • När en utespelare liggande eller sittande stoppar eller spelar bollen.

 • När en utespelare stoppar eller spelar bollen med handen, armen eller huvudet.

 • När ett felaktigt byte äger rum

 • När ett lag spelar med för många spelare på planen.

 • När en utvisad spelare: - utan att beträda spelplanen lämnar utvisningsbänken innan utvisningen upphör eller avbryts

 • När ett lag systematiskt stör spelet genom att begå upprepade frislagsbelagda förseelser.

 • När en spelare avsiktligt fördröjer spelet.

 • När ett lag avsiktligt fördröjer spelet

 • När en spelare eller ledare protesterar mot domslut

 • När en målvakt trots uppmaning från domarna underlåter att ställa tillbaka målburen.

 • När en spelare trots uppmaning från domarna inte åtgärdar felaktig personlig utrustning.

 • När en spelare använder felaktig klädsel. Domare ska om möjligt uppmärksamma spelare om felaktigheter innan åtgärd vi

 • När en målvakt deltar i spelet utan att vara korrekt utrustad.

 • När en spelare förhindrar ett mål eller en målchans genom att begå en frislagsbelagd förseelse

 • När en utespelare utför våldsamma eller farliga slag med klubban.

 • När en utespelare med klubban hakar en motståndare mot kroppen

 • När en spelare kastar klubban eller annan utrustning i avsikt att träffa bollen.

 • När en spelare kastar sig mot eller på annat ästt attackerar en motståndare våldsamt.

 • När en spelare tacklar, vräker eller fäller en motståndare rmot sargen eller målburen.

 • när en utespelare använder en icke godkänd klubba, en kubba med blad och skaft från olika fabrikat.

 • När en spelare eller ledare som inte är noterad i matchprotokollet deltar i matchen

 • När en skadad spelare, som ersatts på utvisningsbänken, deltar i spelet innan hans utvisningstid upphört.

 • När en spelare gör sig skyldig till fortsatt eller upprepat osportsligt uppträdande.

 • När en spelare i ilska slår sönder/bryter av klubban eller annan utrustning.

 • När en spelare gör sig skyldig till farligt fysiskt spel. Hit räknas farliga, våldsamma eller osportsliga förseelser.