0
0 / 29

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/29 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara resultat

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

 • Klassisk betingning

 • Operant betingning

 • Positiv förstärkning

 • Negativ förstärkning

 • Utsläckning

 • Formning/shaping

 • Undervisningstekonologi

 • Utbildningstekonologi

 • Stimulus

 • Respons

 • Assimilativt lärande

 • Ackmodativt lärande

 • Preopertionellt tänkande

 • Konkret operationellt tänkande

 • Formellt operationellt tänkande

 • Rationalism

 • Appropiering

 • Proximal utvecklingszon

 • Mediering

 • Libido

 • Försvarsmekanismer

 • Överjag, Jag, Det

 • Psykosexuella utvecklingsfaser

 • Psykosociala utvecklingsfaser

 • Fixering

 • Freud, Eriksson

 • Vygotskij

 • Piaget

 • Skinner, Pavlov, Watson