0
0 / 12

Bonus message

 • Får en ordningsvakt lov att besluta om att omhänderta en person enligt LOB:en?

 • Får en ordningsvakt lov att besluta om att omhänderta en person enligt LOB:en?

 • Om det finns skäl att omhänderta någon enligt PL 13§ men rekvisiten för en LOB är uppfyllda, vilket lag skall tillämpas?

 • När en person sitter i förvar hos Polisen enligt LOB:en, hur ofta skall personen tittas till av personal?

 • Vad regleras i LOB:ens 5 §?

 • Behöver en person omhändertagen enligt LOB:en läkarundersökas?

 • Kan man LOB:a en person i dennes bostad?

 • Hur skulle man kunna förkorta LOB:ens 2 § med ett ord?

 • Finns det reglerat i LOB:en om ifall en person får lov att hållas i förvar pga. berusning?

 • Måste en person omhändertagen enligt LOB:en underrättas om anledningen till omhändertagandet?

 • Kan alkohol eller annat som påträffas på en person förverkas enligt LOB:en?

 • Kan ett hotellrum räknas som en persons bostad?