0
0 / 25

Bonus message

 • Vad betyder isomorfism?

 • Vad är INTE en av mediernas tre huvuduppgifter enligt pressutredningen?

 • Vad är syftet med det svenska presstödet?

 • Vad brukar man säga om public service?

 • Medielogik är ett nyckelord i förståelsen för hur den moderna nyhetsjournalistiken konstrueras, vilka är de 4 huvudpunkt

 • om jag säger saklighet, partiskhet, sanning, relevans, balans och neutral, vad beskriver jag då?

 • ... är den dominans eller ledande ställning som till exempel en person, organisation eller land kan ha. Vad är "..."?

 • tex. "väcka känslor, vara dramatiska, ha negativt inslag, vara en oväntad händelse etc." är återkommande drag i vadå?

 • "Historieätarna", "Vem vet mest" och "the daily show" är alla exempel på vadå?

 • För att få sända Tv i marknätet och Radio, utom webb-radio, behöver man vadå?

 • Vilka är det som ger ut sändningstillstånden, och till vilka medier?

 • ... är ett medium ”delats sönder” till flera medium och blir tillgänglig på fler ställen & leder till individualisering?

 • Vilket svar passar INTE in på begreppet "gate-keeping"?

 • Vad är INTE ett begrepp som syftar på "nya tekniker som gör det möjligt at t ha samma medium på olika plattformar"?

 • "2007 släcktes det analoga TV-nätet ner för att ersättas av det digitala." Vilket begrepp passar bäst in på detta?

 • Vad passar inte in på begreppet "Remediering"?

 • Pressetik är?

 • De pressetiska reglerna omfattas av 3 delar. Vilken ska bort?

 • Granskningsnämnden utövar tillsynen av att medier följer...

 • Granskningsnämden granskar på egna initiativ eller genom tips från privatpersoner, vilka "straff" kan ges om de fälls?

 • Vilket år kom den första Radio- och Tv-lagen?

 • Vilken lag var det som kom år 1766?

 • Och vilken lag var det då som kom 1991???

 • "Lagen om presstöd" var en hittepå-lag, men vilket år infördes presstödet i Sverige?

 • För att ett nytt medium ska kunna ta sig in på marknaden måste de uppfylla vilket/vilka villkor?