0
0 / 9

Bonus message

  • Vad påverkar växthuseffekten mest?

  • Vad skulle hända om vi inte hade växthuseffekt?

  • Vad skulle ha hänt om vi inte hade växthusgaser som bildar ett slags lock runt jorden?

  • På vilket sätt påverkar globala uppvärmningen jorden?

  • Har cykeln och bilen lika dålig påverkan på jordens global uppvärmning?

  • Vilket land av dem nedanför släpper ut mest avgaser ut i atmosfären?

  • Vad fungerar på samma sätt som växthuseffekten

  • Jämför man Sverige med bangladesh så löper Sverige större risk för faror som kan uppstå om havsnivå stiger.

  • Vad påverkar växthuseffekten mest?