0
0 / 6

Bonus message

  • Vad är unikt med att jobba som planarkitekt i Tyresö kommun?

  • Hur mycket byggdes i Tyresö under 2016?

  • Hur många invånare ska bo i Tyresö kommun 2030?

  • Vad är unikt med att jobba som planarkitekt i Tyresö kommun?

  • Vilket av nedan är ett byggprojekt i Tyresö?

  • Vad heter detaljplanechefen i Tyresö kommun?