0
0 / 10

Bonus message

  • Vilket datum bildades Föreningen?

  • Vilken dag i påsken var det när Föreningen bildades?

  • Hur många var med och bildade Föreningen?

  • Vad hette Föreningen 1930?

  • På Parkvägen 2 finns än idag det förråd där Föreningen bildades. Vad fanns där vid tillfället?

  • Vem blev den förste ordföranden?

  • Vad av följande fanns inte i området Kvarnhagen när Föreningen bildades där?

  • Vad var problemet med Föreningens första plan som anlades i Kvarnhagen?

  • Föreningen tillhörde Växjö först när Växjö Östregårds municipalsamhälle upplöstes. När skedde det?

  • Alldeles intill platsen för grundandet byggde Stig Svensson senare sitt hus. Vad hade han länge där?