0
0 / 30

Bonus message

 • Vilket var Buddhas riktiga namn?

 • Vilken färg känner man igen buddhistiska munkar på?

 • Vad gjorde Buddha när han insåg att en människa inte blev fri av rikedom?

 • Vad försökte Buddha lära ut?

 • Hur når man nirvana enligt buddhismen?

 • När blev Buddha "den upplyste"?

 • Vad kallas de byggnader där delar från Buddha tros vara bevarade?

 • I vilken världsdel är buddhismen mest vanlig?

 • En av Buddhas sanningar som innebär att vi lider oavsett om vi är rika eller fattiga.

 • Vad menas med sanningen om livstörsten?

 • Vad tyckte Buddha att människorna skulle göra med livstörsten?

 • Rätt åsikt, rätt sinnelag, rätta handlingar, rätt medvetenhet och rätt meditation kan sammanfattas i...

 • Enligt den åttafaldiga vägen ska man inte döda, stjäla, missbruka sexualiteten, ta droger & alkohol samt inte ljuga.

 • Buddhister ser tillvaron som ett evigt kretslopp som också människan är en del av (samsara).

 • Buddha menade att människan har en själ (atman) som aldrig ändras och som lever vidare i en annan kropp efter döden.

 • Vad är det som, enligt buddhismen, gör att tillvaron hela tiden förändras?

 • Helst bör en människa undvika att skapa någon karma över huvud taget.

 • Buddhistisk inriktning som menar att de är "originalet". Man menar att man inte har ändrat Buddhas lära någonting.

 • Inom denna buddhistiska inriktning, som även kallas sydbuddhismen, tror man att endast några människor kan nå nirvana.

 • Buddhistisk inriktning som kallas "den stora vagnen" eftersom man tror att många människor kan nå nirvana.

 • Kallas för nordbuddhismen. De tror att upplysta människor kan undvika nirvana för att hjälpa andra människor att nå dit.

 • I Japan har denna inriktning utvecklats till något som kallas för zenbuddhism.

 • Inriktning inom buddhismen som uppstod under 700-talet. Kallas även för diamantvagnen.

 • Den tibetanska buddhismen med dess ledare Dalai Lama tillhör denna inriktning inom buddhismen.

 • Den vanligaste buddhistiska inriktningen i Thailand, Laos och Burma är...

 • Den vanligaste buddhistiska inriktningen i Tibet är...

 • Den vanligaste buddhistiska inriktningen i Kina, Mongoliet, Japan och Vietnam är...

 • Helig buddhistisk textsamling från Sri Lanka som kallas för "de tre korgarna".

 • Högtid som av theravadabuddhister firas till minne av Buddhas födelse, upplysning och inträde i nirvana.

 • Period då munkar och nunnor ägnar sig helhjärtat åt meditation. Avslutas med en högtid då människor ger dem gåvor.