0
0 / 12

Bonus message

 • Vilken av följande personer var viktig för genetikens lagar?

 • Mendels principer beskriver hur till ex.ögonfärg ärvs mellan generationer. Vad kallas den egenskap som uttrycks?

 • Phenotypen som uttrycks beror på vilka genotyper som är tillgängliga. Vad är till exempel blå ögonfärg?

 • Gener är förenklat sagt uppbyggt av olika baser med en eller två organiska ringar, vad kallas dessa?

 • Baserna sitter samman och skapar DNA i det som kallas dubbelhelix. Vad skriver av ett gen från dubbelhelix till RNA?

 • Det pre-mRNA som nu skapats är enkelsträngad och bearbetas innan nästa steg, som kallas translation, av vadå?

 • Det bearbetade mRNAt äversätts sedan till aminosyror. En aminosyra är viktig i denna process, vilken då?

 • Ibland kan translationen medföra en mutation, till exempel en att en aminosyra byts ut, vad kallas en sådan mutation?

 • En sådan mutation behöver inte vara farlig, men kan i vissa fall resultera i en nonsense mutation, vad innebär det?

 • Mutationen kan medföra att vissa metaboliter har högre koncentration i urinen. Vad är t ex. högt vid trimethylaminuri?

 • För att bestämma urinkoncentrationen kan man genomföra en analys i ett LC-MS/MS instrument. Vad står MS/MS för?

 • För att undvika att recessiva gener ärvs går det att modifiera vårt DNA med CRISPR-Cas9. Vad är Cas9?