0
0 / 13

Bonus message

 • Var beslutas alla nya svenska lagar?

 • I vilken lag står det att man inte får berätta om sin patienter?

 • Vilken lag hjälper oss att begränsa smittsamma sjukdomar i samhället?

 • Vad måste jag som sjuk göra enligt smittskyddslagen?

 • Vad innebär "formel kompetens"?

 • Vem får delegera en uppgift som tex att ge insulin till en patient?

 • Vad heter den myndighet som hanterar klagomål från patienter och missförhållanden i vården?

 • Vilken lag reglerar medicinska felbehandlingar?

 • Vilken lag har som huvudmål: En god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

 • Vad registreras i Senior Alert?

 • Vad innebär VRI

 • Vanliga Vårdrelaterad infektioner är....

 • Hur kul var den här tipspromenaden?