0
0 / 6

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/6 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara resultat

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

  • Hur många Malmöbor får hjälp av Funktionsstödsförvaltningens alla insatser?

  • Hur många LSS boenden finns i Malmö?

  • Hur många Malmöbor jobbar på Daglig Verksamhet tror du?

  • Hur många Dagliga Verksamheter tror du finns i privata företag?

  • Vet du hur många ton falafel Malmö stad lagar varje år?

  • Hur många olika länder representeras i Malmö idag?