0
0 / 18

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/18 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara resultat

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

 • Vid kontroller eller riskbedömning ska man

 • Elanläggningsansvarig kan vara en fysisk person i den egna organisationen eller i en annan organisation

 • För varje elektrisk anläggning ska det finnas en elanläggningsansvarig

 • I elfirman: Vem som får bestämma om regler, organisation och arbetsrutiner

 • Innehavaren eller personen som utsetts av innehavaren som fått övergripande ansvaret för säkra skötsel kallas

 • Den som är ansvarig för en starkströmsanläggning som ska se till att fortlöpande kontroller genomföras är

 • ……………… av en starkströmsanläggning som ska se till att arbetet utförs enligt rätt: kunskap, säkerhet

 • Elanläggningsansvarig kan vara en fysisk person i den egna organisation eller i en annan organisation

 • Om innehavaren anlitar en firma för att få övergripande ansvaret bör det dokumenteras skriftligen

 • Vem/vilka får bestämma om vilket språk som ska användas vid kommunikation i anläggningen

 • Vad kallas standard för skötsel av elanvändning

 • Arbetsgivaren/entreprenör ska se till att det finns

 • Elsäkerhetsledare ska se att rätt ……………….med rätt kompetens som ska utföra jobbet

 • Arbetsgivaren/entreprenör ska vara ansvarig för

 • Innehavaren ska se till att det finns

 • Elanläggningsansvarig ska se till att det finns

 • Eldriftledare ska se till att det finns vid behöv

 • Innehavaren ska vara ansvarig för

 • Den som ska lämna arbetsbevis till elsäkerhetsledaren är

 • Den som ska ta emot driftbevis från elsäkerhetsledaren är

 • Den som ska vid behöv utse kopplingsbiträde

 • Riskhantering i ordning är: riskbedömning, riskidentefering, riskanalys, riskvärdering, riskhanteringsåtgärd

 • Risk-P betyder

 • Risk-U betyder

 • Risk-P utförs av

 • Risk -U utförs av …………. Tillsammans med berörda på arbetsplatsen innan arbetet påbörjas

 • ………….. som bestämmer vilka verktyg, skyddsutrustning, anordningar som används

 • Det behövs ej att göra en ny riskbedömning varje ny arbetsdag

 • Vid varje ändring måste göras en ny riskbedömning

 • Med hänsyn till spänningssatta delar finns …………. arbetsmetoder

 • AUS betyder

 • AMS betyder

 • ANS betyder

 • För lågspänning är det arbete nära spänning när man med kroppen eller verktyg är är närmare oisolerade spänningssatta

 • Vem utfärdar ett arbetsbevis

 • Vilket av detta är exempel på skötselåtgärder

 • Vem som beslutar om vilken arbetsmetod som används vid ett arbete

 • Vem utfärdar anvisningar hur Eldriftledare utses

 • Vem utfärdar ett arbetsbevis

 • Hur stor är avståndet i luft till riskområde yttre gräns vid lågspänning

 • Eldriftledare kan överlämna uppgiften att svara för kopplingar till en

 • Den som leder säkerhetsarbetet på en arbetsplatsen kallas

 • När elsäkerhetsledaren anser att anläggningen är klar för drift då ska lämnas

 • Vem ansvarar för att utfärda anvisningar för en Elanläggnings säkra skötsel

 • Hur ska du göra om du får ett arbetsbevis som sms

 • Vem ansvarar för riskhantering vid planering av ett arbete

 • En godkänd spänningsprovare ska detektera spänningen vid spänningskontroll även att den inte har fungerande batterier

 • Till vem ska driftbevis lämnas