0
0 / 82

Bonus message

 • Vad innebär betahemolys?

 • Vilken bakterie växer mer som strängar, gramposetiv och angriper vid nedsatt immunförsvar?

 • Vilken bakterie är meticilin resistent?

 • Vilken bakterie tillverkar K-vitamin och är vanligaste orsaken till urinvägsinfektion?

 • Vad innebär endosporer?

 • Vilken är den allvarligaste formen av mutationer?

 • Vilken bakterie försvarar oss mot patogena bakterier?

 • Vilken bakterie kallas GAS?

 • Vilka tarmbakterier hör till tarmpatogener?

 • Vilka enterobakteriacea hör till normalfloran?

 • Varför fungerar inte antibiotika mot virus?

 • Vad räknas till kroppens yttre försvar?

 • Vad räknas till ospecifika försvaret?

 • Vad tillhör det specifika försvaret?

 • Vilken egenskap har neutrofila granlocyter?

 • Vilken egenskap har eosinfila granlocyter?

 • Vilken egenskap har basofila och mastceller gemensamt?

 • Vad kallas monukleära granlocyter när de befinner sig i blodet?

 • Vilken huvuduppgift har NK-celler?

 • Vad är ett antigen?

 • Vad är Th?

 • Vad är Tc?

 • Vad är B-lymfocyter?

 • Vad är treg? T-reg?

 • Vad menas med exotoxiner?

 • Vad menas med endotoxiner?

 • Vad menas med biofilm?

 • Vad innebär betalaktamaser?

 • Vad står VRE för?

 • Vad är patogen?

 • Vad innebär humanpatogen?

 • Vad är pyrogen?

 • Vad står begreppet invasiv för?

 • Vad står begreppet adhesion för?

 • Vad menas med PBP?

 • Vilka är de 4 vanligaste urinpatogena bakterier?

 • Vad menas med latent virusangrepp?

 • Hur delar man in humanpatogena svampar?

 • Vad innebär infektionsdos?

 • Vad betyder kontamition?

 • Vad betyder epidemi?

 • Lipid A

 • Inbukationstid

 • Patogen

 • Vilken av följande är associerat med gastroenterit?

 • Vad stämmer bäst in på det adaptiva immunförsvaret?

 • Vilket påstående är korrekt angående feber?

 • Sam 79 har vårdats på sjukhus, på hans avdelning har en person haft VRE. Sam har nu blivit smittat, hur har smittas?

 • Korttidsboendet som tar emot Sam m konstaterat VRE frågar nu dig vad som gäller ?

 • Vilka celler kan infekteras av HIV-1 virus?

 • Vilka sjukdomar sprids med fästingar?

 • Vilken/Vilka mikrobiologiska agens är associerade med sårinfektioner?

 • Vad stämmer bäst in på det medfödda immunförsvaret?

 • Vilken är den mest sannolika smittvägen för SARS/CoV-2

 • Vilken är den mest sannolika smittvägen för Borrelia?

 • Du köper en gräddbakelse som förvarats i rumstemperatur efter du ätit den drabbas du av kräkning/diarré , mest sannolik?

 • Varför är calicivirus mer smittsamma en många andra patogener?

 • Vad räknas som en mikroorganism?

 • Vilka av dessa är eurokaryota organismer?

 • Kan man ha olika genotyp men samma fenotyp?

 • Vad är den främsta orsaken till att bakterier har snabbare förökningstakt en eukaryota organismer?

 • Vilket kännetecken stämmer in på Streptokockus pygogenes?

 • De humanpatogena bakteriers miljökrav liknar människans , vilka?

 • Svårläkt sår , patient hög feber såret innehåller M proteiner och hyalronidas, lystrande röda blodkroppar. Orsak?

 • Varför valde du den bakterien i föregående fråga?

 • Vad betyder GAS?

 • Vilka är de 4 humanpatogena svamparna?

 • Vad heter 4 humanpatogena svampar?

 • M-protein hos S.pyogenes vad innefattar det?

 • Vilket enzym hos Streptokockus pygogenes gör det mer invasiv?

 • Vad är streptokinas?

 • Vad är hemolysin och streptolysin?

 • Vad menas med latent virusangrepp?

 • Vad är koagulas?

 • Protein A?

 • Vad betyder KNS?

 • Vad är katalas?

 • Medfödda immunförsvaret

 • Adaptiva immunförsvaret

 • Vad är CD4?

 • Vad är CD8?

 • Hur kommunicerar immunsystemets celler?