0
0 / 26

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/26 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara resultat

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

 • Vilka av nedanstående partiklar bygger upp en atom?

 • Rangordning efter ökad energi

 • Vilka avger joniserande strålning?

 • Vilken av dessa minskar patientdos?

 • Vad är radioaktivitet?

 • Vad står kVp för?

 • Vad står Rörström för?

 • Vad står exponeringstiden för?

 • Vad menas med förstoring?

 • Vad menas med spridd strålning?

 • Varför är strålningskraven runt mammografi lägre en för många andra modalitetstyper?

 • Historisk användning av joniserande strålning?

 • Vad menas med att strålningen av en patient är optimerad?

 • Typiska begränsningar med slätröntgen?

 • Vilka av dessa utgör ett strålskyddsproblem en andra en patienten?

 • Vad menas med stokastiska effekter av strålning?

 • Vad menas med akuta effekter?

 • Översiktliga säkerhetsåtgärder för personal som vidtas vid röntgenundersökning

 • Hur påverkas attuneringen om fotonenergin ökar?

 • På vilket sätt kan man påverka antalet röntgenfotoner utan att påverka energi i röntgenspektrat?

 • Vad är ett raster?

 • Hur mycket bly behövs för att stoppa all gammastrålning?

 • Vad stämmer in på NUK?

 • Vad stämmer in på MR?

 • Vad stämmer in på Slätröntgen?

 • Radifarmika består av 2 komponenter vilka?