0
0 / 78

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/78 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara resultat

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

 • Vad betyder Spondartrit?

 • Vad betyder Artrodes?

 • Vad betyder dränage?

 • Vad betyder luxation?

 • Vad betyder komparymentsymdrom?

 • Vad betyder Pseudoartros?

 • Du utför undersökning på pat som har TBC i en lymfkörtel, hur stor är det för dig att blivit smittad?

 • Vad innebär sepsis?

 • Hur hanterar du en HIV positiv patient som ska utföra lungröntgen?

 • Vad är orsaken att man får bältros?

 • Vad är det som orsakar vinterkräksjukan?

 • Vilken typ av skelettförändring kan man se i omkring leder vid RA?

 • Vad kännetecknar tidiga tecken på inflammation vid RA?

 • Vilka komplikationer kan okontrollerade inflammationer RA leda till?

 • Artros?

 • Artrit?

 • Hur behandlar man en höftfraktur?

 • Vilka två vävnader är engagerad om man har en osteocondrit?

 • Vad behöver man tänka på om man har att göra med en komminut fraktur?

 • Epifys?

 • Axial förkortning?

 • Vinkelfelställning?

 • Ligamentskada

 • När kan en människa drabbas av höftdyplasi?

 • Varför utför man en undersökning som kallas skelettålder?

 • Vad innebär främmande kropp?

 • Vilka symptom är karakteristiska för en patient med astma?

 • Bakomliggande orsak till kol?

 • Symptom vid kol?

 • Vad betyder miliär spridning?

 • Kavern vit TBC?

 • Atelektas??

 • Pleurit??

 • Vad innebär fibros??

 • Vad innebär pneumomediastinum?

 • Vad innebär pnemoni??

 • Vad innebär artresi?

 • Skillnad mellan artrit och artros?

 • Vad kan man tänka sig finna på en röntgenbild med diagnos skelett-tumör?

 • Vad kännetecknar barns skelett?

 • Vad är epifys?

 • När kan en människa drabbas av höftdyplasi?

 • Vilka av dessa är ortopediska behandlingar?

 • Vad är orsaken till diskbråck?

 • Vilka är de vanliga symptomen vid diskbråck?

 • Vad innebär begreppet benign?

 • Vad betyder maligma?

 • Vad betyder D dimer?

 • Vad betyder Dyspne?

 • Andningsfrekvens

 • Andningsarbete?

 • Bronkiektaser pga defekter i bronkväggen kan ses som…?

 • Pleurit

 • Torr Pleurit?

 • Pleuravätska?

 • Pleuradränage=pleuradrän

 • Thoracocentes

 • Vad menas med elasticitet vid lungor?

 • FEV??

 • Kol?

 • Residualvolym?

 • Pef-mätare?

 • Spirometri?

 • Hyperventilation?

 • Tunnformad thorax ?

 • Emfysem

 • Betastimulerande läkemedel(Beta agonister)

 • Kortisoninhalationer

 • Thoracoscopi

 • Atelektas

 • TBC

 • Öppen TBC

 • TBC Kavern

 • Interstitiell vävnad

 • Endotel

 • Koldioxidretention

 • Pneumoni

 • Pneumonit