Att kunna kartan

Ange ett namn på dig eller ditt lag.

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Vad är detta för karttecken?

 • Sankmark
 • Sjö
 • Mindre vattendrag
 • Hav

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Vad är detta för karttecken?

 • Liten grop
 • Liten höjd
 • Kulle
 • Berg

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Vad är detta för karttecken?

 • Stig
 • Väg
 • Motorväg
 • Bäck/å

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Vad är detta för karttecken?

 • Järnväg
 • Kaftledning
 • Stig
 • Staket

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Vad är detta för karttecken?

 • Hus/byggnad
 • Förbjudet område
 • Åker
 • Stenar

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Vad är detta för karttecken?

 • Höjd/kulle
 • Stor grop
 • Sankmark
 • Åker

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Vad innebär "tumgreppet" när du orienterar?

 • Att hela tiden hålla tummen där du är på kartan
 • Att hålla tummen åt norr på kartan
 • Att hålla tummen på kontrollen du ska till på kartan
 • Att hela tiden hålla tummen på start på kartan

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Vad innebär det att "passa kartan"?

 • Att utifrån saker du ser i verkligheten hålla kartan rätt
 • Att alltid hålla kartan åt öst
 • Att hålla kartan upp och ned
 • Att kolla så att kartan har en startpunkt och ett mål

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Vad är detta för karttecken?

 • Förbjudet område, t.ex. tomtmark
 • Hus/byggnad
 • Åker
 • Grusplan

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Vad är detta för karttecken?

 • Vattendrag/bäck
 • Sjö/hav
 • Dike
 • Stig

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Vad betyder den här färgen på kartan?

 • Öppen mark
 • Tät skog
 • Vatten
 • Skog

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Vad betyder det här färgen på kartan?

 • Skog
 • Tät skog
 • Öppen mark
 • Vatten

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Vad betyder den här färgen på kartan?

 • Tät skog
 • Öppen mark
 • Vatten
 • Skog

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Vad betyder den här färgen på kartan?

 • Vatten
 • Öppen mark
 • Skog
 • Tät skog

Skicka in

Du har svarat på alla frågor, dags att skicka in dina svar!

Namn

Ditt resultat är skickat!

Hurra, du är färdig.

Du svarade rätt på /14 frågor.

 • Fråga 1
  Vad är detta för karttecken?
  Rätt svar: Sankmark
 • Fråga 2
  Vad är detta för karttecken?
  Rätt svar: Liten grop
 • Fråga 3
  Vad är detta för karttecken?
  Rätt svar: Stig
 • Fråga 4
  Vad är detta för karttecken?
  Rätt svar: Järnväg
 • Fråga 5
  Vad är detta för karttecken?
  Rätt svar: Hus/byggnad
 • Fråga 6
  Vad är detta för karttecken?
  Rätt svar: Höjd/kulle
 • Fråga 7
  Vad innebär "tumgreppet" när du orienterar?
  Rätt svar: Att hela tiden hålla tummen där du är på kartan
 • Fråga 8
  Vad innebär det att "passa kartan"?
  Rätt svar: Att utifrån saker du ser i verkligheten hålla kartan rätt
 • Fråga 9
  Vad är detta för karttecken?
  Rätt svar: Förbjudet område, t.ex. tomtmark
 • Fråga 10
  Vad är detta för karttecken?
  Rätt svar: Vattendrag/bäck
 • Fråga 11
  Vad betyder den här färgen på kartan?
  Rätt svar: Öppen mark
 • Fråga 12
  Vad betyder det här färgen på kartan?
  Rätt svar: Skog
 • Fråga 13
  Vad betyder den här färgen på kartan?
  Rätt svar: Tät skog
 • Fråga 14
  Vad betyder den här färgen på kartan?
  Rätt svar: Vatten

Oops!

Det här quizet går bara att genomföra en gång. Det ser ut som du redan skickat in svar.

Att kunna kartan

Det ser ut som du har svarat på några frågor redan. Välj om du vill fortsätta där du var eller börja om på nytt.

Oops!

Det här quizet är inte tillgängligt just nu!

Det här är bara en demo så positionen som anges är inte din faktiska plats. Men om du hade varit här och rört dig mot frågornas position hade de öppnats. Här i demoversionen kan du istället klicka på frågorna för att de ska öppnas.

Skapa en egen tipspromenad enkelt & gratis!  
Frågor 0/14 slutförda

Vill du skapa en egen digital tipspromenad? Det är enkelt & gratis!


Skapa tipspromenad

Välkommen!

Kul att du använder Mixquiz. Om du vill hantera ditt konto hittar du det under Min Profil