Tipspromenad Lagstiftning

Ange ett namn på dig eller ditt lag.

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Var beslutas alla nya svenska lagar?

 • I Riksdagen
 • I Regeringen
 • På Stockholms slott
 • I EU i Bryssel

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

I vilken lag står det att man inte får berätta om sin patienter?

 • I Offentlighets och sekretesslagen
 • Tystnadspliktslagen
 • Hälsosjukvårdslagen
 • Socialtjänstlagen

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Vilken lag hjälper oss att begränsa smittsamma sjukdomar i samhället?

 • Smittskyddslagen
 • Lex Maria
 • Lex Sara
 • Lex Kristina

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Vad måste jag som sjuk göra enligt smittskyddslagen?

 • Delta i smittspårning och ta emot behandling
 • Låsa in mig själv tills jag blivit frisk
 • Smitta så många som möjligt på kort tid
 • Lova att aldrig mer bli sjuk

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Vad innebär "formel kompetens"?

 • Kunskaper man fått efter att genomgått en utbildning
 • Kunskaper man lärt sig av erfarenhet
 • Att man inte vet nånting alls
 • Saker man kan gissa sig till

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Vem får delegera en uppgift som tex att ge insulin till en patient?

 • Person med formell kompetens
 • Person med reel kompetes
 • Den person som är äldst
 • En person med diabetes

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Vad heter den myndighet som hanterar klagomål från patienter och missförhållanden i vården?

 • IVO Inspektionen för Vård och Omsorg
 • IPS Institutionen för Patienters Säkerhet
 • UAS Uppsala Akademiska Sjukhus
 • SMS Svensk Miljö och Säkerhet

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Vilken lag reglerar medicinska felbehandlingar?

 • Lex Maria
 • Lex Erika
 • Lex Sara
 • Lex Åsa

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Vilken lag har som huvudmål: En god hälsa på lika villkor för hela befolkningen?

 • Hälso och sjukvårdlagen
 • Patientdatalagen
 • Livsmedelslagen
 • Offentlighets och sekretesslagen

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Vad registreras i Senior Alert?

 • Trycksår, Fallskador, Undernäring och Munhälsa
 • Antalet pigga 90-åringar på varje vårdavdelning
 • Sjukgymnastik
 • Vikt, längd, frisyr och antal tänder

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Vad innebär VRI?

 • Vårdrelaterade infektioner
 • Våldsrelaterade institutioner
 • Världsledande realtioner
 • Viktiga röster i Iran

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Vanliga Vårdrelaterad infektioner är....

 • MRSA, ESBL, Vinterkräksjuka, UVI
 • Malaria, Hepatit och Böldpest
 • Syfilis, Klamydia och HIV
 • Kolera, Tyfus och Salmonella

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Välkomna tillbaka till Skolans bussigaste lärare! Vilka är det?

 • Kristina och Erika
 • Åsa och Åsa
 • Åsa och Åsa
 • Åsa och Åsa

Skicka in

Du har svarat på alla frågor, dags att skicka in dina svar!

Namn

Ditt resultat är skickat!

Hurra, du är färdig.

Du svarade rätt på /13 frågor.

 • Fråga 1
  Var beslutas alla nya svenska lagar?
  Rätt svar: I Riksdagen
 • Fråga 2
  I vilken lag står det att man inte får berätta om sin patienter?
  Rätt svar: I Offentlighets och sekretesslagen
 • Fråga 3
  Vilken lag hjälper oss att begränsa smittsamma sjukdomar i samhället?
  Rätt svar: Smittskyddslagen
 • Fråga 4
  Vad måste jag som sjuk göra enligt smittskyddslagen?
  Rätt svar: Delta i smittspårning och ta emot behandling
 • Fråga 5
  Vad innebär "formel kompetens"?
  Rätt svar: Kunskaper man fått efter att genomgått en utbildning
 • Fråga 6
  Vem får delegera en uppgift som tex att ge insulin till en patient?
  Rätt svar: Person med formell kompetens
 • Fråga 7
  Vad heter den myndighet som hanterar klagomål från patienter och missförhållanden i vården?
  Rätt svar: IVO Inspektionen för Vård och Omsorg
 • Fråga 8
  Vilken lag reglerar medicinska felbehandlingar?
  Rätt svar: Lex Maria
 • Fråga 9
  Vilken lag har som huvudmål: En god hälsa på lika villkor för hela befolkningen?
  Rätt svar: Hälso och sjukvårdlagen
 • Fråga 10
  Vad registreras i Senior Alert?
  Rätt svar: Trycksår, Fallskador, Undernäring och Munhälsa
 • Fråga 11
  Vad innebär VRI?
  Rätt svar: Vårdrelaterade infektioner
 • Fråga 12
  Vanliga Vårdrelaterad infektioner är....
  Rätt svar: MRSA, ESBL, Vinterkräksjuka, UVI
 • Fråga 13
  Välkomna tillbaka till Skolans bussigaste lärare! Vilka är det?
  Rätt svar: Kristina och Erika

Oops!

Det här quizet går bara att genomföra en gång. Det ser ut som du redan skickat in svar.

Tipspromenad Lagstiftning

Det ser ut som du har svarat på några frågor redan. Välj om du vill fortsätta där du var eller börja om på nytt.

Oops!

Det här quizet är inte tillgängligt just nu!

Det här är bara en demo så positionen som anges är inte din faktiska plats. Men om du hade varit här och rört dig mot frågornas position hade de öppnats. Här i demoversionen kan du istället klicka på frågorna för att de ska öppnas.

Skapa en egen tipspromenad enkelt & gratis!  
Frågor 0/13 slutförda

Vill du skapa en egen digital tipspromenad? Det är enkelt & gratis!


Skapa tipspromenad

Välkommen!

Kul att du använder Mixquiz. Om du vill hantera ditt konto hittar du det under Min Profil