0
0 / 8

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/8 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara resultat

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

  • Vilken religion tillhörde vi i Sverige efter Gustav Vasas reformation (förändring)?

  • Varför kallas kriget det 30-åriga kriget?

  • Vad handlade det 30-åriga kriget om?

  • Vad kallades Gustav II Adolf?

  • Vart dödades till sist Gustav II Adolf?

  • Hur länge till pågick kriget efter Gustav II Adolfs död?

  • Vad blev det brist på i Sverige under det 30-åriga kriget?

  • Vilka fick det bättre under kriget?