English plural

Ange ett namn på dig eller ditt lag.

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

It was a hot day so I _____________ to prepare salad for lunch

 • decided
 • decides
 • decide
 • is deciding

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Some teachers ______________ too much homework.

 • give
 • are give
 • gives
 • is give

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Taylor and Adam _________ good friends.

 • are
 • is
 • be
 • does

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

How many books _____________ read in a year?

 • do
 • are
 • does
 • were

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

________ they coming over for dinner?

 • Are
 • Is
 • Did
 • Were

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

I ____________(go) to meet my friends after a long time.

 • went
 • gone
 • has gone
 • goes

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

I _________(win) the medal on my sports day last week.

 • won
 • has won
 • wins
 • winning

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

They _________ (build) a new restaurant on the corner.

 • built
 • were builded
 • was build
 • builded

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

I ___________(do) my homework tomorrow.

 • will do
 • did
 • does
 • will doing

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Amelie ________ the piano twice a week.

 • plays
 • play
 • are playing
 • played

Skicka in

Du har svarat på alla frågor, dags att skicka in dina svar!

Namn

Ditt resultat är skickat!

Hurra, du är färdig.

Du svarade rätt på /10 frågor.

 • Fråga 1
  It was a hot day so I _____________ to prepare salad for lunch
  Rätt svar: decided
 • Fråga 2
  Some teachers ______________ too much homework.
  Rätt svar: give
 • Fråga 3
  Taylor and Adam _________ good friends.
  Rätt svar: are
 • Fråga 4
  How many books _____________ read in a year?
  Rätt svar: do
 • Fråga 5
  ________ they coming over for dinner?
  Rätt svar: Are
 • Fråga 6
  I ____________(go) to meet my friends after a long time.
  Rätt svar: went
 • Fråga 7
  I _________(win) the medal on my sports day last week.
  Rätt svar: won
 • Fråga 8
  They _________ (build) a new restaurant on the corner.
  Rätt svar: built
 • Fråga 9
  I ___________(do) my homework tomorrow.
  Rätt svar: will do
 • Fråga 10
  Amelie ________ the piano twice a week.
  Rätt svar: plays

Oops!

Det här quizet går bara att genomföra en gång. Det ser ut som du redan skickat in svar.

English plural

Det ser ut som du har svarat på några frågor redan. Välj om du vill fortsätta där du var eller börja om på nytt.

Oops!

Det här quizet är inte tillgängligt just nu!

Det här är bara en demo så positionen som anges är inte din faktiska plats. Men om du hade varit här och rört dig mot frågornas position hade de öppnats. Här i demoversionen kan du istället klicka på frågorna för att de ska öppnas.

Skapa en egen tipspromenad enkelt & gratis!  
Frågor 0/10 slutförda

Vill du skapa en egen digital tipspromenad? Det är enkelt & gratis!


Skapa tipspromenad

Välkommen!

Kul att du använder Mixquiz. Om du vill hantera ditt konto hittar du det under Min Profil