0
0 / 8

Bonus message

  • Vilket finger suttade Linnéa på när hon var liten?

  • Vad hette Linnéas första häst?

  • Vilken idrott har Linnéa inte testat?

  • Vilket har varit Linnéas hatämne i skilan

  • Hur lång är Linnéa?

  • Vilken av dessa fyra är Linnéas idol?

  • Vilken film har Linnéa sett flest gånger?

  • Linnéa har en katt inneboende hos sig. Vad heter katten?