Åk 9 Avslut

Vad kommer du ihåg av det vi har läst under året?

Ange ett namn på dig eller ditt lag.

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Vad kallar vi den händelse som skapade vårt universum?

 • Big Bang
 • Big Smell
 • Big Flash
 • Big Kaos

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Vilken typ av radioaktivitet består av elektroner som skjuts iväg?

 • Beta
 • Alfa
 • Gamma
 • Delta

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Vad kallas det när det blir en plötslig förändring i DNA?

 • Mutation
 • Evolution
 • Naturligt urval
 • Anpassning

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Vilken organell kan man kalla cellens kraftverk?

 • Mitokondrien
 • Lysosomen
 • Cellkärnan
 • Cellmembranet

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Vilken typ av galax är Vintergatan

 • Stavspiral
 • Spiral
 • Oval
 • Elliptisk

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Vad berättar grundämnets period i det periodiska systemet?

 • Hur många elektronskal atomen har.
 • Hur många valenselektroner atomen har.
 • Hur många protoner atomen har.
 • Hur radioaktiv atomen är.

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Hur många kromosomer har en människa?

 • 46
 • 4
 • 23
 • 52

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Vilken art tillhörde Lucy?

 • Australopithecus
 • Homo sapiens
 • Homo habilis
 • Homo erectus

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Vilken av följande är inte ett kriterium för att en kropp ska räknas som planet.

 • Måste kunna ha flytande vatten.
 • Vara stor nog att dras rund av gravitation.
 • Ha städat rent i sin bana.
 • Kretsa runt en stjärna.

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

En vattenmolekyl är polär, vad innebär det?

 • Molekylerna har en positiv och en negativ sida.
 • Molekylen har nord- och sydpol.
 • Molekylen kan bilda is.
 • Molekylen kan finnas i gasform.

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Vad heter stjärnbilden på bilden?

 • Orion
 • Lejonet
 • Oxen
 • Stora björn

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Uran med atomnummer 92 och masstal 238 sönderfaller med alfasönderfall vilken isotop bildas?

 • Torium med atomnummer 90 och masstal 234
 • Plutonium med atomnummer 94 och masstal 236
 • Neptunium med atomnummer 93 och masstal 237
 • Protaktinium med atomnummer 91 och masstal 235

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

För ungefär hur länge sen uppstod det första livet?

 • ca 4 miljarder år sedan
 • ca 3 miljoner år sedan
 • ca 6 tusen år sedan
 • ca 2 biljoner år sedan

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Vilken av följande räknas INTE som fysikaliskt arbete?

 • Att bära en tung byrå från ett rum till ett annat.
 • Att klättra upp för en stege.
 • Att skjuta en skottkärra framför sig.
 • Att hissa sig ner för ett stup med hjälp av ett rep.

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Vilken teori om universums slut går ut på att universum fortsätter växa i all oändlighet.

 • Big Freeze
 • Big Rip
 • Big Crunch
 • Big Bounce

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Vad kallas den process då instabila atomkärnor klyvs efter att en neutron skjutits in?

 • Fission
 • Fusion
 • Fashion
 • Fotosyntes

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Vad kallas den grupp i periodiska systemet som innehåller fluor (F), klor (Cl), Brom (Br), Jod (I), och astat (At)?

 • Halogener
 • Ädelgaser
 • Alkalimetaller
 • Alkaliska jordartsmetaller

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Vad kallas långsamma genetiska förändringar hos en grupp individer?

 • Evolution
 • Mutation
 • Naturligt urval
 • Sexuellt urval

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Ordna i tidsföljd. Vem kom först? A. Levande celler B. Groddjur C. Celler med fotosyntes D. Fiskar E. Cellkärna

 • A C E D B
 • A E C D B
 • A C E B D
 • A B D C E

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Hur passa DNA-molekylens kvävebaser ihop?

 • A med T och C med G
 • A med G och C med T
 • A med C och G med T
 • De passar hur som helst

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Vad är INTE sant om blodgrupper?

 • Generna för blodgrupp O är dominanta
 • Blodgrupp O kan ge blod till alla
 • Blodgrupp AB kan få blod från alla
 • Personer med blodgrupp A kan ha gener för blodgrupp 0

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

Vilket av alternativen är en svag syra?

 • kolsyra
 • saltsyra
 • svavelsyra
 • salpetersyra

Skicka in

Du har svarat på alla frågor, dags att skicka in dina svar!

Namn

Ditt resultat är skickat!

Hurra, du är färdig.

Du svarade rätt på /22 frågor.

 • Fråga 1
  Vad kallar vi den händelse som skapade vårt universum?
  Rätt svar: Big Bang
 • Fråga 2
  Vilken typ av radioaktivitet består av elektroner som skjuts iväg?
  Rätt svar: Beta
 • Fråga 3
  Vad kallas det när det blir en plötslig förändring i DNA?
  Rätt svar: Mutation
 • Fråga 4
  Vilken organell kan man kalla cellens kraftverk?
  Rätt svar: Mitokondrien
 • Fråga 5
  Vilken typ av galax är Vintergatan
  Rätt svar: Stavspiral
 • Fråga 6
  Vad berättar grundämnets period i det periodiska systemet?
  Rätt svar: Hur många elektronskal atomen har.
 • Fråga 7
  Hur många kromosomer har en människa?
  Rätt svar: 46
 • Fråga 8
  Vilken art tillhörde Lucy?
  Rätt svar: Australopithecus
 • Fråga 9
  Vilken av följande är inte ett kriterium för att en kropp ska räknas som planet.
  Rätt svar: Måste kunna ha flytande vatten.
 • Fråga 10
  En vattenmolekyl är polär, vad innebär det?
  Rätt svar: Molekylerna har en positiv och en negativ sida.
 • Fråga 11
  Vad heter stjärnbilden på bilden?
  Rätt svar: Orion
 • Fråga 12
  Uran med atomnummer 92 och masstal 238 sönderfaller med alfasönderfall vilken isotop bildas?
  Rätt svar: Torium med atomnummer 90 och masstal 234
 • Fråga 13
  För ungefär hur länge sen uppstod det första livet?
  Rätt svar: ca 4 miljarder år sedan
 • Fråga 14
  Vilken av följande räknas INTE som fysikaliskt arbete?
  Rätt svar: Att bära en tung byrå från ett rum till ett annat.
 • Fråga 15
  Vilken teori om universums slut går ut på att universum fortsätter växa i all oändlighet.
  Rätt svar: Big Freeze
 • Fråga 16
  Vad kallas den process då instabila atomkärnor klyvs efter att en neutron skjutits in?
  Rätt svar: Fission
 • Fråga 17
  Vad kallas den grupp i periodiska systemet som innehåller fluor (F), klor (Cl), Brom (Br), Jod (I), och astat (At)?
  Rätt svar: Halogener
 • Fråga 18
  Vad kallas långsamma genetiska förändringar hos en grupp individer?
  Rätt svar: Evolution
 • Fråga 19
  Ordna i tidsföljd. Vem kom först? A. Levande celler B. Groddjur C. Celler med fotosyntes D. Fiskar E. Cellkärna
  Rätt svar: A C E D B
 • Fråga 20
  Hur passa DNA-molekylens kvävebaser ihop?
  Rätt svar: A med T och C med G
 • Fråga 21
  Vad är INTE sant om blodgrupper?
  Rätt svar: Generna för blodgrupp O är dominanta
 • Fråga 22
  Vilket av alternativen är en svag syra?
  Rätt svar: kolsyra

Oops!

Det här quizet går bara att genomföra en gång. Det ser ut som du redan skickat in svar.

Åk 9 Avslut

Det ser ut som du har svarat på några frågor redan. Välj om du vill fortsätta där du var eller börja om på nytt.

Oops!

Det här quizet är inte tillgängligt just nu!

Det här är bara en demo så positionen som anges är inte din faktiska plats. Men om du hade varit här och rört dig mot frågornas position hade de öppnats. Här i demoversionen kan du istället klicka på frågorna för att de ska öppnas.

Skapa en egen tipspromenad enkelt & gratis!  
Frågor 0/22 slutförda

Vill du skapa en egen digital tipspromenad? Det är enkelt & gratis!


Skapa tipspromenad

Välkommen!

Kul att du använder Mixquiz. Om du vill hantera ditt konto hittar du det under Min Profil