0
0 / 43

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/43 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara resultat

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

 • Vad heter bogbladet på latin?

 • Vad heter överarmen på latin?

 • Vad heter bäcken på latin?

 • Vad heter strålbenet på latin?

 • Vad heter handledsben på latin?

 • Vad heter mellanhandsben?

 • Vad heter tåben på latin?

 • Vad heter höftbensvingen på latin?

 • Vad heter lårben på latin?

 • Vad heter knäskål på latin?

 • Vad heter skankbenet på latin?

 • Vad heter vadbenet på latin?

 • Vad heter hasbenet på latin?

 • Vad heter mellanfotsbenet på latin?

 • Vad heter tåben på latin?

 • Vad heter halskotorna på latin?

 • Vad heter bröstkotorna?

 • Vad heter ländkotorna?

 • Vad heter korskotor?

 • Vad heter korsbenet?

 • Annat ord för första halskotan?

 • Annat ord för andra halskotan?

 • Annat ord för bröstkotor?

 • Annat ord för höftbenskam

 • Annat ord för ländkotor?

 • Annat ord för korsben?

 • Annat ord för svanskotor?

 • Annat ord för sittbensknöl?

 • Annat ord för sittben?

 • Annat ord för Lårben?

 • Annat ord för skankben?

 • Annat ord för vadben?

 • Annat ord för hälben?

 • Annat ord för hasens övriga ben?

 • Annat ord för revben?

 • Annat ord för bröstben?

 • Annat ord för karpalben?

 • Annat ord för falangben?

 • Annat ord för underarmsben?

 • Annat ord för armbågsben?

 • Annat ord för armbågsutskottet?

 • Annat ord för överarmsben?

 • Annat ord för halskotor?