0
0 / 8

Bonus message

  • Vilken muskel har ursprung på bröst och ländryggen och fäste på humerus

  • U. Nacke & halskotor F. Bog och överarm Drar benet framåt & sträcker bogled Böjer hals ventralt och lateralt, strä. huv

  • U. Scapula F. Atlas Drar benet framåt och sträcker bogen

  • U. Nacke och bröstkotor F. Scapula Höjer bogbladet. Drar framben framåt & bakåt. Abducerar benet

  • U. Bröst och ländryggen F. Humerus Böjer bla bogleden & drar humerus bakåt. Drar bålen framåt vid fixerat ben

  • U. Bröstben F. Humerus För frambenet bakåt och mot medianplanet Vid fixerat ben förs bålen framåt

  • U. Bröstben F. Humerus Drar benet framåt mot medianplanet.

  • U. Bröstben F. Underarmen? För benet mot medianplanet