0
0 / 25

Bonus message

 • Brachiocephalicus

 • Flexor digitorium superficalis - böjer falanglederna - böjer carpus

 • Flexor carpi radialis - böjer karpalleden - sträcker armbågsleden

 • Flexor digitorium profundus - böjer falanglederna - böjer karpalleden

 • Exensor carpi radialis - sträcker karpalleden

 • Exensor digitorum communis - sträcker falanglederna - sträcker carpus

 • Extensor digitorum lateralis - sträcker falanglederna - sträcker capus

 • Extensor carpi ulnaris - sträcker karpalleden - sträcker armbågsleden

 • Flexor digitorum profundus - sträcker haslederna - böjer falanglederna

 • Flexor digitorum superficalis - sträcker haslederna - böjer falanglederna

 • Extensor digitorum longus - böjer hasleden - sträcker falanglederna

 • Rhombodeus

 • Teres Major

 • Supraspinatus

 • Deltoideus

 • Latrissimus dorsi

 • Brachialis

 • Supscapularis

 • Biceps brachii - sträcker bogleden - böjer armbågsleden

 • Triceps brachii - böjer bogleden - sträcker armbågsleden

 • Gracilis -adducerar benet

 • Sartorius - böjer högtleden, sträcker knäleden, adducerar benet

 • Biceps femoris, sträcker höftleden, sträcker hasleden, abducerar benet, sträcker knä med foten i marken

 • Gluteus medius

 • Infraspinatus - abducerar överarmen