0
0 / 16

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/16 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara resultat

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

 • Latrissimus dorsi

 • Teres Major

 • Triceps

 • Omotranversarius

 • Superaspinatus

 • Biceps

 • Triceps

 • Flexor carpi radialis

 • Flexor carpi radialis

 • Flexor carpi ulnaris

 • Flexor digitorum superficalis

 • Flexor digitorum profundus

 • Exensor carpi radialis

 • Exensor carpi ulnaris

 • Exensor digitorum communis

 • Extensor digitorum lateralis