0
0 / 17

Bonus message

 • Fiberöst protein som utgör de trådiga sammanhållande substansen i bindväv och brosk

 • benbildande celler

 • mogna benceller inneslutna i ben

 • benätare, tar hand om gammalt och skadat ben

 • broskceller, styr bildningen och regleringen av broskmatrix. Får näring ifrån ledvätskan

 • Mellan ryggenskotor

 • Snabba fibrer, delas in i 2A och 2B.

 • Långsamma fibrer, arbetar bara aerobt

 • Viljestyrda nerver

 • Ej viljemässiga kroppsfuktioner

 • smärta, värme, tryck mfl

 • Styr rörelse

 • Smärta ifrån inre organ samt djup smärta som kan kännas i andra områden än där de sjuka organet befinner sig

 • Långvarig överaktivitet och obalans i smärtbanor

 • Smärta ifrån huden med angränsande hinnor

 • Från muskler, ben, ledkapslar och senor

 • Smärta ifrån tarmar och blodkärl